Velkommen til Jorunn's Pottemageri


I år har Jorunn's Pottemageri holdt til på Læsø i 30 år, Men på grunn av Corona-viruset er ikke galleriet åbent. Hvis du ønsker kan Jorunn kontaktes på telefon, se under.  

 

  E-post: ikke aktiv

tlf. +45 984 98 049
mobil +45 504 42 805

 

  

Her er Trollebo